SUOMALAISTEN  TIEDEMIESTEN TUKEMANA
Maaliskuussa 1998 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on myöntänyt tutkimusstipendin suuruudessaan 5000 mk,- Vepsän Seuran sihteerille Leo Baskinille. Stipendin nojalla käynnistämme uutta keruuohjelmaa, joka tulee kattamaan maantieteellisesti neljä Vepsän aluettä:

1) Pohjois-Vepsä - 1998

2)  Etelä-Vepsä - 1999

3) Keski-Vepsä - 2000

4) Itä-Vepsä, vähiten tutkittu (!) alue Vologdan piirissä - 2001
 

Keruumatkojen yhteydessä saamamme aineistot luovutamme SKS:lle. Ensimmäinen luovutus tapahtui vuoden 99 kesällä, jolloin luovutimme alkuerän Etelä-Vepsän aineistoa (kasetit ja kuvaesite).

Tässä sivussa varaamme tilaa Leo Baskinille, joka lupasi aina matkastaan palattuaan  toimittamaan selonteon digitaalivalokivineen. Antoisia matkoja, Leo!