VEPSÄN  KIELI    -   VEPSAN  KEL'
Tällä hetkellä vepsää puhuu äidinkielenään noin 12 tuhatta henkilöä. He jakautuvat kolmeen murreryhmään: pohjoinen, keski- ja etelävepsä. Murteiden väliset erot ovat pieniä ja kaikkien ryhmän edustajat ymmärtävät toistensa puhetta.

 

 Ks. Vepsän kartasta, jossa Ala-Vepsä tarkoittaa keski- ja etelä-ryhmäaluetta

Vepsän kieltä sanotaan itämerensuomalaisten kielten sanskriittiksi: se on säilyttänyt kantakielelle ominaisia muinaisia  rakennepiirteitä. Tämä pätee erityisesti konsonanttien suhteessa, esim. hambhaze (hampaaseen), lidnha (linnaan), kagr (kaura), magadan (makaan), sab (saa) yms.

Toisaalta pelkkänä puhekielenä toimiva ja siten kirjakielen kahleista vapaa vepsä on joillakin aloilla paljon suomea ja jopa viroakin kehittyneempi. Siinä esim. käytetään 24 muotosijaa ja niiden määrää kasvaa jatkuvasti, esim. uusia muotosijoja: kalanke (kalan kanssa), sinunno (sinun luo> sinunnuo> sinunno), sinunnopäi (sinun luota), jogennopäi (joen läheltä), sihessai (siihen saakka), Mez´ajoi Piterihessai (Mies ajoi Pietariin saakka) yms. Joskus tapaa monimutkaisempia muotoja, esim. penessai (pienestä iästään alkaen), mameinnopäi (äitini luota).

Aika mielenkiintoisaa on pitkien vokaalien supistuminen lyhyiksi: so (suo, vrt. viroksi soo), te (tie, viroksi tee), ö (yö, öö), sön (syön, söön), jon (juon, joon).

Esimerkissämme värien merkitys:                                     
                                                   
vepsä
suomi

viro

 

vepsä                                                                        suomi
  UK  DA  MAMŠ  ELIBA
(sarnaspää)

Ug mamšin šaaghu i libuba pordhiiš. Mams šaaguspää: 
- Uk,  äjäk pordhišt? 
- Vaikištu, ed - ka sordan. 
Möst libub: 
- Uk, äjäk pordhišt? 
- Mamš, vaikištu, ed, ka nää, lankted!  
- Šaagun pästan da piiz'un rebitad!  

(Nece linnob huiktalne!)
Nu möst uk libub, mamš: 
- Äjäk vuu pordhašt? 
Uk zavodi sanuda da šaagun maha  päst', a  pordhil mas ol ägäz, šorpil ülhäkspäi.  
Mamš äghele - rebit piiz'un. 
  
Uk mamšin aitha, ic'e män voikid ecmähä.
 

UKKO  JA AKKA ELIVÄT...
(kansansadusta)

Ukko akan pani säkkiin ja nousevat portaita. 
Akka säkistä: 
- Ukko, paljonko portaita? 
- Vaikene, et - niin pudotan. 
Taas nousee. 
- Ukko, paljonko portaita? 
- Vaikene akka, et - niin, näät, putoat. 
Säkin päästän irti ja "pinsusi" revit! 

(Siitä tulee hävytön!)
No ukko taas nousee, akka: 
- Paljonko vielä portaita? 
Ukko alkoi vastata ja päästi säkin irti maahan ja maassa portaan vieressä oli äes piit ylähän. Akka äkeelle ja repi sukupuolielimensä. 

Ukko (pani) akan aittaan ja itse meni itkijöitä etsimään 
 
 

 
 Vepsän kielen opetuksesta